Skip to content Skip to navigation

Mokyklėlė „Žemaitoks-muziejėnoks“

Pateikta: 2015-03-27 10:41 (atnaujinta: 2017-12-08 13:09)

 

Tikslinė grupė: Kurmaičių pradinės mokyklos I, III klasių moksleiviai.

Įgyvendinimo vieta: Kretingos muziejus, Kretingos dvaro teritorija, Kurmaičių pradinė mokykla.

Programos tikslas: išlaikyti gyvąją tradiciją – žemaičių kalbą, praplėsti moksleivių žinias apie Žemaitijos krašto etnokultūrą.  

Uždaviniai: supažindinti su protėvių darbais, senaisiais darbo įrankiais, švenčių ir darbo papročiais, tikėjimais, gamtos reiškiniais, mokyti suprasti apeigų prasmę, išmokyti žemaitiškos tautosakos, skatinti ja domėtis ir ją rinkti.

Programos ypatybė: užsiėmimuose naudojama Muziejaus mokslinio archyvo medžiaga, etnografijos eksponatai, etnografinių ekspedicijų metu surinkta medžiaga, netradicinė aplinka, susitikimai su senoliais.

Programos vykdytojai: Kretingos muziejaus etnografijos skyriaus vedėja Nijolė Vasiliauskienė, Kurmaičių pradinės mokyklos mokytojos Ina Česnavičienė, Dalia Petreikienė, Janina Kripienė.

Programos trukmė:  užsiėmimai vyks nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. gegužės 30 d.

Įgyvendinimo būdai:  2 grupės vaikų turės po 2 užsiėmimus per mėnesį. Vieno užsiėmimo trukmė - 1 val.. Ekskursijų, švenčių, kitų renginių trukmė - 2 val.

Laukiamas rezultatas:  mokiniai bendraus gimtąja žemaičių kalba, praplės etnokultūros žinias, susipažins su senaisiais amatais, išmoks žemaitiškos tautosakos ir kt.