Skip to content Skip to navigation

Tavo gimtasis kraštas

Pateikta: 2013-10-22 13:57 (atnaujinta: 2017-12-08 13:01)

      Išsipirkę abonementą, lankytojaii visus metus dalyvauja teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį. Užsiėmimus veda Kretingos muziejaus specialistai.

Programa skirta 6 m. vaikams, 1-12 kl. moksleiviams ir suaugusiesiems.

Vieno užsiėmimo trukmė – 1 val.

Programos – abonemento „Tavo gimtasis kraštas“ kaina vienam moksleiviui – 4,50 Eurų (socialiai remtiniems moksleiviams abonementas nemokamas). Abonemento kaina patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016-04-27 d. sprendimu Nr. T2-299 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“.

Telefonas pasiteiravimui ir išankstinė registracija edukaciniams užsiėmimas (8 445) 77612.

 

Programos temos

2016 – 2017 mokslo metams

NAUJA!!!

 1. Laiko mašina šimtmečiu atgal – užsiėmimo iniciatorė, edukatorė, Etnografijos skyriaus vedėja Nijolė Vasiliauskienė, pasuko laiko mašiną į praeitį, atskleisdama senolių išmonę ir išmintį, traukdama iš pintos skrynios įvairiausius rakandus, užduodama mįsles, pasakodama pasakas. Dalyviams teks kočioti lininius rankšluosčius, rašyti žąsies plunksnomis, pašyti vilnas, plėšyti plunksnas...
 2. Žiemos sodo augalų domino – žaidybiniame užsiėmime išdalinamos kortelės su augalų pavadinimais ir tokiu būdu kiekvienas dalyvis tampa „domino“, ieško savo kortelės augalo. Atradęs savo augalą, supažindinamas su ypatingomis išskirtinėmis savybėmis tam, kad geriau tą augalą pažintų ir prisimintų.
 

ARCHEOLOGIJA

 1. Kai išnyko dinozaurai

ISTORIJA

 1. Atvertos Kretingos muziejaus lobių saugyklos
 2. Dingusi Kretinga
 3. Pažink savo gimtąjį miestą
 4. Mano miesto herbai
 5. Kuo Kretingai svarbus Salaspilio mūšis?
 6. Gyvenimas dvare
 7. Pasuk rankenėlę – išgirsi muzikėlę
 8. Skaudūs istorijos puslapiai
 9. Vienuolynų kelias

PILIETIŠKUMO UGDYMAS

 1. Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai
 2. Kretingiškiai kovoje dėl Lietuvos laisvės
 3. Pažinkime savo rajono Garbės piliečius

GAMTOS PAŽINIMAS

 1. Dvaro parko medžiai keičia rūbą
 2. Pažink ir pamaitink Dvaro parko paukštelius
 3. Atrask mano žydėjimą
 4. Žiemos sodo augalų domino
 5. Dvaro parko mažieji perliukai
 6. Padovanosiu Mamai gėlę

ETNOKULTŪRA

 1. Kalėdinių žaislų fabrikėlis
 2. Žvakių liejimo pamokėlė
 3. Budinam žemelę
 4. Linelis rengia, linelis dengia, linelis vestuves kelia
 5. Kraičio skrynia, ką slepi?
 6. Laiko mašina šimtmečiu atgal
 7. Velykinio zuikio kepyklėlė
 8. Velykinės teplionės ir šėlionės
 9. Medžio apdirbimo amatai

ARCHEOLOGIJA

Kai išnyko dinozaurai

Užsiėmimo metu moksleiviai apžiūri archeologijos ekspoziciją, susipažįsta su Pajūrio krašto žmonių gyvenimo būdu, jų naudotais darbo įrankiais, ginklais, papuošalais nuo ledynmečio pabaigos iki XIII a.

Užsiėmimas vyksta kovo-balandžio mėn.

Skirta 1-12 klasių moksleiviams.

 

ISTORIJA

Atvertos Kretingos muziejaus lobių saugyklos

Užsiėmimas vyksta Kretingos dvaro rūmų ekspozicijų salėse ir fondų saugyklose. Moksleiviai susipažįsta su Kretingos muziejaus istorija, muziejininkystėje naudojamomis sąvokomis „Muziejus“, „Eksponatas“, „Kolekcija“ ir pan. Muziejininkai savo darbo vietose pristato saugomas kolekcijas, pasakoja, kokiais keliais daiktai patenka į muziejų ir kaip jie tampa muziejine vertybe. Užsiėmimo pabaigoje moksleiviai atsakinėja į pateiktus viktorinos klausimus.  

Užsiėmimas vyksta spalio – lapkričio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1-12 klasių moksleiviams.

 

Dingusi Kretinga

Teminė ekskursija vyksta buvusiame ūkvedžio name įrengtos Kretingos krašto istorijos ekspozicijos patalpose. Moksleiviai sužino kaip formavosi miesto centras – Rotušės aikštė, kaip kūrėsi pranciškonų vienuolynas ir pranciškonų gimnazija. Susipažįsta su esamais eksponatais, žiūri vaizdo filmus, atlieka praktinę užduotį „Įrašykite tekste „Dingusi Kretinga“ trūkstamus žodžius“.

Užsiėmimas vyksta spalio – lapkričio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1-12 klasių moksleiviams.

 

Pažink savo gimtąjį miestą

Ekskursija po Kretingos miestą (pirmosios bažnyčios vieta (J. Basanavičiaus g.), Rotušės aikštė - bažnyčios - vienuolyno - Lurdo  - Šv. Antano rūmų -ansamblis, senosios miesto kapinės). Pažintinės ekskursijos metu moksleiviai sužino miesto atsiradimo istoriją, susipažįsta su išlikusiais miesto architektūriniais pastatais.  

Užsiėmimas vyksta spalio – lapkričio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1-12 klasių moksleiviams.

 

Mano miesto herbai

Užsiėmimo metu moksleiviai sužino, kam ir kaip kuriami herbai, susipažįsta su Kretingos miesto herbais, kuria savo herbo eskizą, dėlioja dėliones su Kretingos miesto istoriniais pastatais. 

Užsiėmimas vyksta lapkričio mėn.

Skirta 1-12 klasių moksleiviams.

 

Kuo Kretingai svarbus Salaspilio mūšis?

Kretingos dvaro istorijos ir kultūros ekspozicijos salėje, prie interaktyvaus multimedijos paveikslo „Salaspilio mūšis 1605“, pasakojama apie Salaspilio mūšio reikšmę Lietuvos istorijai, apie Kretingos miesto įkūrėjo, žymaus karvedžio Jono Karolio Chodkevičiaus asmenybę ir nuopelnus, supažindinama su kariuomenės struktūra, karių apranga bei ginkluote.

Užsiėmimas vyksta gruodžio-sausio mėn.

Skirta 1-12 klasių moksleiviams.

 

Gyvenimas dvare

Moksleiviai prie interaktyvaus terminalo gilinasi į Kretingos dvaro istoriją, apžiūri Kretingos dvaro istorijos ir kultūros ekspozicijoje eksponuojamus dvarininkų portretus, baldus, dokumentus, atsako į viktorinos klausimus, atlieka praktines užduotis: dėlionę „Kretingos dvaro savininkų herbai“, atlieka užduotį „Kretingos dvaro istorinis medis“.

Užsiėmimas vyksta lapkričio-sausio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1-12 klasių moksleiviams.

 

Pasuk rankenėlę – išgirsi muzikėlę

Dvaro rūmų Rausvojoje muzikos svetainėje moksleiviai susipažįsta su dvaro muzikinės kultūros tradicijomis, muzikos instrumentais. Vėliau aplanko muziejaus fondus, kur vyr. muziejininkė-istorikė demonstruoja plokštelių, patefonų, radijo imtuvų kolekciją, klausosi vinilinių plokštelių įrašų.

Užsiėmimas vyksta gruodžio-sausio mėn.

Skirta 1-12 klasių moksleiviams.

 

Skaudūs istorijos puslapiai

Ūkvedžio name įrengtos ekspozicijos „Tremtis ir rezistencija“ salėse moksleiviai supažindinami su tremtinių ir partizanų gyvenimu per jų asmeninius daiktus, fotografijas, skaitydami laiškus, žiūrėdami vaizdo filmą „Skaudi praeitis“ apie masinius Kretingos rajono šeimų trėmimus į Sibirą 1941-1952 metais. Užsiėmimo pabaigoje giedamas Lietuvos himnas. 

Užsiėmimas vyksta sausio-vasario mėn.

Skirta 1-12 klasių moksleiviams.

 

Vienuolynų kelias

Teminės ekskursijos metu lankomi Kretingos mieste esantys vienuolynai. Moksleiviai susipažįsta su Kretingos mieste esančiomis katalikiškomis bendruomenėmis, pagal galimybes susitinka su vienuolijų atstovais.

Užsiėmimas vyksta balandžio mėn.

Skirta 1-12 klasių moksleiviams.

 

PILIETIŠKUMO UGDYMAS

Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai

Muziejaus parodų salėje įrengtoje parodoje „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“, moksleiviai susipažįsta su Nepriklausomybės akto signatarais, vasario 16-osios kūrėjais ir puoselėtojais, XIX a. II p. asmenybėmis - aušrininkais, varpininkais, kurie puoselėjo lietuvybę ir brandino nacionalinę tautos savimonę, sužino apie LR Nepriklausomybės akto signatarus, krašto kultūros, meno, švietimo asmenybes, politinius veikėjus, kitų sričių kūrėjus, kurie puoselėja Vasario 16-osios idėjas, jos vertybes.

Užsiėmimas vyksta vasario - kovo mėn.

Skirta 1-12 klasių moksleiviams

 

Kretingiškiai kovoje dėl Lietuvos laisvės

Lankomos senosios Kretingos kapinės. Ant Nepriklausomybės kovose žuvusių karių kapų uždegamos žvakutės. Sustojama prie Tiškevičių koplyčios, kurioje palaidotas grafas Kazimieras Tiškevičius, Lietuvos savanoris, žuvęs 1941 m. nuo atsitiktinės kulkos. Pagerbiama pirmojo Lietuvos kariuomenės karo gydytojo, įkūrusio Sanitarijos puskarininkių mokyklą ir įsteigusio Lietuvos karininkų Ramovę, Vlado Nagevičiaus  šeimos kapavietė.

Užsiėmimas vyksta vasario mėn.

Skirta 1-12 klasių moksleiviams.

 

Pažinkime savo rajono Garbės piliečius

Moksleiviai sužino, kokiu tikslu ir už ką suteikiamas Garbės piliečio vardas, susipažįsta su ryškiausiomis Kretingos kraštą garsinusiomis asmenybėmis, pagal galimybes susitinka su Garbės piliečio vardą pelniusiomis asmenybėmis.

Užsiėmimas vyksta kovo mėn.

Skirta 5-12 klasių moksleiviams

 

GAMTOS PAŽINIMAS

Dvaro parko medžiai keičia rūbą

Vaikščiodami po Dvaro parką moksleiviai mokosi pagal lapus pažinti čia augančius medžius, nustatyti jų amžių, sužino kokie medžiai ir kodėl keičia spalvą. Iš surinktų klevo lapų mokosi sukti „rožytes“.

Užsiėmimas vyksta spalio-lapkričio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1-5 klasių moksleiviams.

 

Pažink ir pamaitink Dvaro parko paukštelius

Tradicinių amatų centre, prie interaktyvaus terminalo, vaikai susipažįsta su Lietuvoje žiemojančiais paukščiais, sprendžia užduotis. Šalia Amatų centro įrengtose lesyklėlėse stebi atskrendančius paukščius. Vėliau keliauja į Dvaro parką lesinti paukščių ir mokytis juos atpažinti.

Užsiėmimas vyksta gruodžio-sausio-vasario mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1-5 klasių moksleiviams.

 

Atrask mano žydėjimą

Užsiėmimas vyksta Žiemos sode – oranžerijoje. Pasakojama Žiemos sodo istorija, supažindinama su augalų kolekcijomis, jų savybėmis ir priežiūra. Praktinėje užduotyje pristatomi žydintys augalai, kuriuos užsiėmimo dalyviai turi surasti.

Užsiėmimas vyksta kovo-balandžio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1-12 klasių moksleiviams.

 

Žiemos sodo augalų domino

Žaidybinio pobūdžio užsiėmimas vyksta Žiemos sode. Moksleiviams pristatomi konkretūs augalai, išdalinamos kortelės su jų pavadinimais ir kiekvienas dalyvis tampa „domino“. Žaisdami moksleiviai susipažįsta su to augalo ypatingomis savybėmis.

Užsiėmimas vyksta kovo-balandžio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1-12 klasių moksleiviams

 

Dvaro parko mažieji perliukai

Vaikščiodami parko takeliais ir liepų alėjomis, moksleiviai susipažįsta su parko išplanavimu, žiūrėdami istorines nuotraukas sužino, kokie mažosios architektūros statiniai puošė parką, kodėl ir kam jie buvo statomi, mokosi nustatyti laiką pagal Saulės laikrodį.

Užsiėmimas vyksta balandžio-gegužės mėn.

Skirta 1-12 klasių moksleiviams.

 

Padovanosiu Mamai gėlę

Užsiėmimas vyksta Žiemos sode. Vaikams rodomi augalai, pasakojama koks tai augalas, kaip jį prižiūrėti, kokioje patalpoje laikyti. Vaikai patys puošia gėlių vazonėlius ir į juos sodina augalų daigelius. Parsinešę į namus, dovanoja savo Mamytėms.

Užsiėmimas vyksta balandžio-gegužės mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1-5 klasių moksleiviams.

 

ETNOKULTŪRA

Kalėdinių žaislų fabrikėlis

Užsiėmimas vyksta malūno edukacinėje klasėje arba Amatų centre. Kalėdiniai žaislai gaminami atsižvelgiant į amžiaus grupes.

Užsiėmimas vyksta gruodžio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1-12 klasių moksleiviams.

 

Žvakių liejimo pamokėlė

Žvakės nuo seniausių laikų laikomos apsaugos nuo negandų ir blogųjų dvasių bei dvasingumo simboliu. Užsiėmimo pradžioje etnografijos ekspozicijos vietoje moksleiviai sužino iš kur gaunamas vaškas: apžiūri senovinius avilius, išgirsta pasakojimą apie bičių gyvenimą, jų gaminamus produktus. Vėliau eina į malūno edukacijos klasę, kur mokosi iš medvilninių siūlų nusivyti knatus ir senoviniu būdu lieti žvakes.

Užsiėmimas vyksta lapkričio - gruodžio mėn.

Skirta 1-12 klasių moksleiviams.

 

Budinam žemelę

Etnografijos ekspozicijos salėje dalyviai žiūri filmuotą medžiagą apie Užgavėnes. Edukatorė supažindina su Užgavėnių papročiais ir tradicijomis Žemaitijoje, moko Užgavėnių dainelių, inscenizuoto vaidinimo forma pristato Užgavėnių personažų atliekamus vaidmenis. Užsiėmimo dalyviai dalyvauja fotosesijoje „Aš – Grūšlaukės kaimo žydukas“.

Užsiėmimas vyksta vasario-kovo mėn.

Skirta 1-12 klasių moksleiviams

 

Linelis rengia, linelis dengia, linelis vestuves kelia

Linas nuo senų laikų rengė, puošė ir šildė lietuvį. Jo apdirbimas buvo ilgas ir varginantis darbas. Etnografijos ekspozicijoje moksleiviai, peržiūrėję filmuotą įrašą apie linų auginimo bei apdirbimo papročius, atlieka praktinius darbus su senaisiais įrankiais: šukuočiais, mintuvais, jėkeliais, brauktuvėmis, kol iš linų kotelių išgauna linų pluoštą.

Užsiėmimas vyksta  sausio–vasario-kovo mėn.

Skirta 1-12 klasių moksleiviams

 

Kraičio skrynia, ką slepi?

Etnografijos ekspozicijos salėje vaikai apžiūri kraičio skrynias, aptaria jų paskirtį, sužino, kaip jos buvo puošiamos ir ką simbolizavo skrynių ornamentai. Žaisdami žaidimą „Sargi, margi, pas ką žiedas“ sužino, kas yra kraitis ir „pasoga“, kokie jaunamartės turtai slepiami vienoje iš muziejaus skrynių.

Užsiėmimas vyksta balandžio-gegužės mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1-5 klasių moksleiviams.

 

Laiko mašina šimtmečiu atgal

Užsiėmimo metu edukatorė moksleivius, laiko mašina nukeldama juos šimtmečiu atgal, kviečia pajausti senolių išmonę. Iš pintos skrynios moksleiviai traukia rakandus, kurių paskirtis atskleidžiama menant mįsles, sprendžiant užduotis, pasakojant  pasakas. Dalyviai kočioja lininius rankšluosčius, vaikšto medinėmis klumpėmis, pašo vilnas, plėšo plunksnas ir linksminasi žaisdami senovinius žaidimus.

Užsiėmimas vyksta kovo-balandžio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1-5 klasių moksleiviams

 

Velykinio zuikio kepyklėlė

Tradicinių amatų centre vaikai mokosi kepti meduolius: iš reikalingų produktų minko tešlą, formuoja, kepa, dekoruoja glaistu ir puošimo detalėmis. Iškepę velykinį meduolį, kartu vaišinasi.

Užsiėmimas vyksta kovo-balandžio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1-5 klasių moksleiviams

 

Velykinės teplionės ir šėlionės

Tradicinių amatų centre moksleiviai susipažįsta su Velykų papročiais ir tradicijomis. Dalyviai sužino, kokie yra kiaušinių marginimo būdai, ornamentų simboliai, rodoma, kaip ir kokiais augaliniais dažais galima nudažyti kiaušinius. Kiekvienas dalyvis dviem skirtingais būdais nusidažo po du kiaušinius, su kuriais vėliau žaidžia Velykinius žaidimus.

Užsiėmimas vyksta balandžio mėn.

Skirta 6 metų vaikams, 1-5 klasių moksleiviams.

 

Medžio apdirbimo amatai

Tradicinių amatų centre, prie interaktyvaus terminalo, moksleiviai susipažįsta su medžio apdirbimo amatais, medžio drožybos tradicijomis, atlieka įvairias užduotis.

Užsiėmimas vyksta kovo-balandžio mėn.

Skirta 1-5 klasių moksleiviams.

 
 

Žaidybiniame užsiėmime