Skip to content Skip to navigation

Klezmer muzikos ir dainų jidiš kalba vakaras – 2018-07-10

Klezmer muzikos ir dainų jidiš kalba vakaras – 2018-07-10

Pateikta: 2018-06-26 11:44 (atnaujinta: 2018-07-09 09:46)
Liepos 10 d. 18.00 val. kviečiame į Klezmer muzikos ir dainų jidiš kalba vakarą Kretingos muziejaus Baltojoje salėje.
 
Atlikėjai: Klezmer Klangen (Lietuva) Polina Belilovsky (Izraelis).
 
Kaina – 5 Eurai. Bilietai parduodami muziejuje prieš koncertą.
 
„Klezmer Klangen“  ansamblį sudaro viena didelė šeima: tėtis – Dainius – klarnetas; mama – Ra-sa – kontrabosas, fortepijonas, vokalas; teta – Jovita – akordeonas, vokalas; duktė – Saulė – smuikas, vokalas; sūnus – Dovydas – mušamieji, vokalas; duktė – Ramunė – šokiai, vokalas. Pa-kerėti žydų muzikos grožio, negalėjo jai atsispirti – paniro į jos platybes improvizuodami, išmok-dami groti naujais instrumentais, dainuodami istorine jidiš kalba.
 
Bendradarbiaujant su partneriais, ansamblis dalyvauja programose, kurios supažindina Lietuvos žmones su mūsų šalies istorijos dalimi, joje gausiai gyvenusios žydų tautos, kuri prisidėjo prie mūsų valstybės kūrimo, kultūra.
 
Ansamblio koncertai - tai šalies istorijos pamoka. …„ Klezmer Klangen“ šiuo metu Lietuvoje yra vienintelis jidiš kalba dainas atliekantis kolektyvas, ne tik pristatantis Rytų Europo-je buvusią populiarią muzikavimo tradiciją, bet ir besistengiantis rekonstruoti LDK ir konkrečiai litvakams būdingą kūrinių skambesį, ieškantis šiame regione atliekamų dainų, kurios yra išsibarsčiusios po litvakų gyvenamas teritorijas visame pasaulyje“… (KPD prie Kultūros ministerijos 2017-09-26 Nr. (10.14) 2-2225).
 
Ansamblio Klezmer Klangen veikla nukreipta į pažinimą, švietimą, istorijos atsklei-dimą pasitelkiant į pagalbą muziką. Svarbiausia susimąstyti, išgirdus vienos ar kitos dainos teksto prasmę ir nuotaiką, kurią neša jidiš daina, klezmer muzika.
 
Šalia viso to, ką skleidžia ansamblis: muzikinę kultūrą, jidiš kalbos kultūrą, istorijos pažinimo - priminimo vyksmą, kartu vyksta labai svarbus reiškinys – tolerancijos žinios nešimas. Jos dėka pasaulis mokosi būti taikiu, pažinti ir toleruoti vienas kitą. Tai ypatingai svarbu mums – Lietuvai – kuri nuo amžių buvo daugiakultūrinė valstybė, joje tilpo visi: lietuviai, rusai, baltaru-siai, lenkai, žydai, totoriai, karaimai ir kitų tautų žmonės. Šalia jų mes – lietuviai kultūriškai pra-turtėjame.
 
Vykdydamas veiklą, ansamblis „Klezmer Klangen“, reprezentuoja Lietuvą, kaip tur-tingą istoriją turinčią valstybę. Be kurios pažinimo sunkiai įsivaizduojamas ateities kūrimas. Tuo pačiu skatina lietuvių ir žydų tautų tarpkultūrinį dialogą.