Skip to content Skip to navigation

Valdymo struktūros schema

Pateikta: 2010-02-26 08:18 (atnaujinta: 2016-11-30 13:19)

Muziejaus struktūra 

Muziejaus struktūriniai padaliniai

PATVIRTINTA
Kretingos muziejaus direktoriaus
2016-02-26 d. įsakymu Nr. V1-11

ADMINISTRACIJA

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Etatas finansuojamas

Direktorė

1

Vida Kanapkienė

Aukštasis univ.

Biudžeto lėšos

Direktoriaus pavaduotojas muziejininkystei

1

Julius Kanarskas

Aukštasis univ.

Biudžeto lėšos

Viso

2

 

 

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Etatas finansuojamas

Vyr. buhalterė

1

Vita Stripinienė

Aukštasis neuniv.

Biudžeto lėšos

Archyvarė

1

Daiva Butkienė

Aukštasis neuniv.

Spec.programų lėšos

Kasininkė

1

Genė Derkintienė

Spec.vidurinis

Spec.programų lėšos

Apskaitininkė

0,5

Daiva Butkienė

Aukštasis neuniv.

Spec.programų lėšos

Viso

3,5

 

 

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ

IR MUZIEJAUS

APSAUGOS SKYRIUS

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Etatas finansuojamas

Muziejinių procesų automatizavimo inžinierius

1

Kęstutis Brazdžius

Aukštasis univ.

Biudžeto lėšos

Apsaugos darbuotojai

4

Julius Belenavičius

Robertas Milius

Jonas Vitkauskas

Algirdas Jurkus

Aukštasis neuniv.

Vidurinis

Spec.vidurinis

Aukštasis neuniv.

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Viso

5

 

 

 

INFORMACIJOS IR EDUKACIJOS SKYRIUS

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Etatas finansuojamas

Skyriaus vedėjas

1

Jurgita Paulauskienė

Aukštasis univ.

Biudžeto lėšos

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1

Roma Luotienė

Aukštasis univ.

Biudžeto lėšos

Viso

2

 

 

 

GAMTOS SKYRIUS

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Etatas finansuojamas

Skyriaus vedėjas

1

Jurgita Tertelienė

Aukštasis univ.

Biudžeto lėšos

Vyr. specialistas agronomas

1

Eleonora Ranciuvienė

Spec.vidurinis

Biudžeto lėšos

Darbininkė augalų apsaugai

1

Liuda Kanarskienė

Vidurinis

Biudžeto lėšos

Darbininkė augalų priežiūrai

1

Irma Barkuvienė

Spec.vidurinis

Spec.programų lėšos

Viso

4

 

 

 

ŪKIO SKYRIUS

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Etatas finansuojamas

Skyriaus vedėjas

1

Kostas Razgaitis

Aukštasis neuniv.

Biudžeto lėšos

Stalius

1

Jokimas Dvarionas

Spec.vidurinis

Biudžeto lėšos

Kiemsargis

1

Ramunė Černiauskienė

Vidurinis

Biudžeto lėšos

Darbininkas aplinkos priežiūrai

2

Vidmantas Venckus

Leonas Rimkus

Vidurinis

Vidurinis

Spec.programų lėšos

Biudžeto lėšos

Valytojos

5

Birutė Drungilienė

Rasa Buivydienė

Nijolė Vasiliauskienė

Adelė Kelpšienė

Asta Kelpšienė

Vidurinis

Vidurinis

Spec.vidurinis

Vidurinis

Vidurinis

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Viso

10

 

 

 

RINKINIŲ APSKAITOS IR APSAUGOS SKYRIUS

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Etatas finansuojamas

Vyr. fondų saugotoja

1

Dalia Padriezienė

Aukštasis univ.

Biudžeto lėšos

Eksponatų prižiūrėtojos

6

Albina Budrevičienė

Regina Stonkuvienė

Jadvyga Kniežienė

Gabrielė Černeckytė

Stanislava Strielienė

Lina Pocienė

Spec.vidurinis

Spec.vidurinis

Pagrindinis

Vidurinis

Spec.vidurinis

Vidurinis

Biudžeto lėšos

Biudžeto lėšos

Spec.programų lėšos

Spec.programų lėšos

Spec.programų lėšos

Biudžeto lėšos

Viso

7

 

 

 

ARCHEOLOGIJOS IR ISTORIJOS  skyrius

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Etatas finansuojamas

Skyriaus vedėjas

1

Jolanta Klietkutė

Aukštasis univ.

Biudžeto lėšos

Vyr. muziejininkas-archeologas

1

Donatas Butkus

Aukštasis univ.

Biudžeto lėšos

Vyr. muziejininkas-istorikas

1

Aurelija Danguolė Gedgaudienė

Aukštasis univ.

Biudžeto lėšos

Viso

3

 

 

 

ETNOGRAFIJOS SKYRIUS

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Etatas finansuojamas

Skyriaus vedėjas

1

Nijolė Vasiliauskienė

Aukštasis univ.

Biudžeto lėšos

Vyr. muziejininkas-etnografas

1

Milda Slipkuvienė

Aukštasis univ.

Biudžeto lėšos

Viso

2

 

 

 

DAILĖS SKYRIUS

Etatai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Etatas finansuojamas

Skyriaus vedėjas

1

Danutė Šorienė

Aukštasis univ.

Biudžeto lėšos

Dailininkas

1

Inga Idaitė

Aukštasis univ.

Biudžeto lėšos

Viso

2

 

 

 

 

Viso iš biudžeto finansuojami 33 etatai, iš spec. programų lėšų – 7,5 etatai.