Skip to content Skip to navigation

Projektai ir programos

Pateikta: 2010-05-21 10:16 (atnaujinta: 2018-03-26 14:15)

Įgyvendinti projektai, finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

 


„Tradicinių amatų centro Kretingos dvaro pastatų ansamblyje plėtra. Trečias etapas“

2017-2018 metais įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos valstybės ir Kretingos rajono savivaldybės biudžeto. Paramos suma – 109 478,00 Eur.

Tikslas – išplėsti Kretingos muziejaus tradicinių matų centro veiklą. Projekto lėšomis bus įrengta aikštelė, esanti šalia tradicinių amatų centro pastato, joje pastatyti mediniai nameliai amatams demonstruoti, tautinio paveldo produktams realizuoti, tradicinių amatų šventėms ir mugėms organizuoti. Taip pat bus sukurtas vaizdo filmas apie tradicinius meistrus ir tautodailininkus bei interaktyvi programa „Audimo amatas“.

Projekto pradžia – 2017 m. lapkričio 30 d

Projekto pabaiga – 2018 m. rugsėjo 30 d.

 


„Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui“

2017-2018 metais įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Kretingos rajono savivaldybės biudžeto. Projekto vertė - 228.818,64 Eur.
 
Projekto tikslas - padidinti kultūros paveldo objekto - grafų Tiškevičių koplyčios-mauzoliejaus žinomumą, teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, pritraukti papildomus lankytojų srautus. Siekiant tikslo, bus atlikti koplyčios-mauzoliejaus paveldo tvarkybos ir remonto darbai, suremontuoti ir pritaikyti neįgaliesiems laiptai, kuriais saugiai patenkama į koplyčią ir tvora (atraminė siena), sutvarkytos koplyčios prieigos, įsigyta ir sumontuota ekspozicijos įranga ir būtini lankytojams baldai. Koplyčios kriptoje (rūsyje) bus įrengta ekspozicijos salė, kurioje bus eksponuojami  grafų Tiškevičių sarkofagai, įkapės, istorinė medžiaga. Koplyčios aukšte bus sumontuota pakabinama sistema sakralinio meno, metalinių kryžių, tapybos, grafikos darbų ekspozicijoms rengti. Planuojama, kad per metus čia papildomai bus pritraukti 4288 lankytojai. Objekte veiks ekspozicija, bus organizuojami įvairūs renginiai, vyks edukacinės programos.
 
Projekto pradžia – 2017 m. balandžio 5 d.

Projekto pabaiga – 2018 m. spalio 31 d.

    

 

„Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato - ūkvedžio namo - renovacija ir pritaikymas turizmui“

Projektas įgyvendintas 2012 – 2015 metais. Projekto biudžetas – 1,5 mln. Eur, finansavimas gautas per 3 etapus.

Renovuotas ūkvedžio namas (XVIII a. pab. - XX a. pr.) , pastato pusrūsyje įrengta Kretingos krašto istorijos ekspozicija, namo kiemelyje – skulptūrų ekspozicija, skirta žymiems krašto tyrinėtojams. Pirmame ir antrame pastato aukštuose įrengtos darbo vietos muziejaus darbuotojams.

                        

 

„Tradicinių amatų centro įkūrimas“

Projektas įgyvendintas 2013 – 2015 metais, jo vertė - 380,8 tūkst. eurų. Projektas įgyvendintas II etapais.

Renovuotas Dvaro ūkinis pastatas (šiltnamis) ir jame įkurtas Tradicinių amatų centras: įrengtos patalpos edukacinei veiklai, darbo vietos edukatoriams, įsigyta kompiuterinė įranga ir priemonės, reikalingos užsiėmimas vesti (žiedimo ratas, audimo staklės, virtuvinė įranga ir kt.), išmūryta krosnis duonos gaminiams kepti.

 

                        

 
 
„Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas turizmui“
 
Projektas įgyvendintas 2010-2012 metais. Projekto biudžetas - 1,5 mln. Eur.
Renovuoti trys paminkliniai pastatai: vandens malūnas, ratinė, grafų Tiškevičių rūmai su Žiemos sodu. Išsiplėtė ekspozicinės, kultūrinės, edukacinės erdvės ir veiklos galimybės, atidarytos 5  naujos ekspozicijos: archeologijos ekspozicija „Kretingos krašto priešistorė“, „Dvaro istorija ir kultūra“, „Numizmatika“, etnografijos ekspozicija „Saulės ratu“ ir botanikos ekspozicija „Nuo kaktusų kolekcijos iki Bugenvilijos žiedų“.

 

Įgyvendinti projektai, finansuoti Lietuvos kultūros tarybos ir Kretingos rajono savivaldybės biudžeto:

2017 m.

 • Kretingos muziejaus Žiemos sodo ekspozicijos papildymas inovatyviomis technologijomis, biudžetas 10000 eur.
 • Pažink Kretingos muziejų su audiogidu, biudžetas 6900 eur.
 • Žiemos sodas - Dvarų kultūros perlas, biudžetas 6500 eur.
 • IV Kretingos dvaro menų festivalis "Mėnuo su žvaigžde čia vbūti norėjo", biudžetas 4500 eur.
 • Kretingos muziejuje saugomų medinių baldų restauravimas, biudžetas 2400 eur.
 • Edukacinė programa "Poška staklės naujoj gryčioj", biudžetas 1070 eur.
 • Renginių ciklas "Metai ir žmonės", biudžetas 400 eur.
 • Jaunųjų amatininkų mugė "Suku, suku darbų malūnėlį, biudžetas 200 eur.
 
2016 m.
 • Emocinis pažinimo efektas muziejuje“, biudžetas 14400 eur.
 • Kretingos muziejuje saugomų medinių baldų restauravimas, biudžetas 5600 eur.
 • Baltų kultūros ženklai Kretingos dvaro parke, biudžetas 4200 eur.
 • III Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“, biudžetas 5400 eur.
 • Dvaro šventė „Vario dūdų ritmu“, biudžetas 2400 eur.
 • Lietuvos pajūrio kapinynų archeologinių radinių konservavimas ir pateikimas visuomenei, biudžetas 350 eur.
 
2015 m.
 • Kretingos dvaro menų festivalis „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“, biudžetas 5000 eur.
 • Muziejinės veiklos ženklai grafų Tiškevičių dvare, biudžetas 1700 eur.
 
2014 m.
 • Kretingos dvaro menų festivalis, biudžetas 20500 Lt.
 • Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios – mauzoliejaus (u.k. 1428, buvęs kodas G158K) archeologiniai tyrimai, biudžetas 14000 Lt.
 • Kretingos muziejuje saugomų paveikslų „Kryžiaus kelio stotys“ restauravimas, biudžetas 9700 Lt.
 • Kretingos muziejaus vaizduojamosios dailės rinkinio papildymas paveikslais, atspindinčiais krašto istoriją, biudžetas 2000 Lt.
 • Renginys ir leidinys „Pirmasis pasaulinis karas ir Lietuva“, skirtas Pirmojo pasaulinio karo pradžios 100-mečiui paminėti, biudžetas 1200 Lt.
 • Mokslinė konferencija „Kretingos (pajūrio) krašto genčių ryšiai su Romos imperijos kaimynais II - III a.“, biudžetas 1000 Lt.
 • Kretingos muziejaus edukacinių programų sklaida, biudžetas 500 Lt.
 
2013 m.
 • Dvaro šventė 2013 „Vario triūbų ritmu“, biudžetas 14800 Lt.
 • Mokslinė konferencija „Kretingos kraštui – 760“, biudžetas 2500 Lt.
 • Dvaro istorijos ir kultūros ekspozicijos papildymas autentiškais eksponatais, biudžetas 2000 Lt.
 • Vaikų lėlių teatro „Žemaitoks“ spektaklio „Kareivis Jonas“ pastatymas, biudžetas 400 Lt.
 
2012 m.
 • Atkurkime kartu Kretingos dvaro fontaną, biudžetas 17000 Lt.
 • Kretingos muziejaus senojo meno skulptūrų restauravimas ir pristatymas visuomenei, biudžetas 2000 Lt.
 • Atgimęs Kretingos dvaras, biudžetas 1900 Lt.
 • Grafų Tiškevičių šeimos meno vertybių restauravimas ir pristatymas visuomenei, biudžetas 2000 Lt.
 • Sugrįžusi Kretingos dvaro istorija, biudžetas 1900 Lt.
 
2011 m.
 • Užgavėnių tradicijų reikšmė krašto kultūros istorijoje, biudžetas 6200 Lt.
 • Bažnytinio meno eksponatų restauravimas ir pristatymas visuomenei, biudžetas 3600 Lt.
 • Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno (kultūros vertybė A1708, Darbėnų seniūnija) archeologiniai tyrinėjimai – vakarų baltų materialinės kultūros pažinimas ir išsaugojimas ateičiai, biudžetas 2000 Lt.
 • Mokslinė konferencija „Lemtingas 1941 metų birželis“, biudžetas 1100 Lt.
 • Bitininkystės inventoriaus restauravimas ir pristatymas visuomenei, biudžetas 2100 Lt.
 • Informacinių technologijų panaudojimas Kretingos muziejaus etnografinėje ekspozicijoje „Saulės ratu“, biudžetas 2000 Lt.
 • „Istorija ir mes“, skirtas Seniausių Kretingos rajono kaimų vardo 500-osioms metinėms paminėti, biudžetas 17000 Lt.
 
2010 m.
 • „Praeities atminimas ateičiai“, biudžetas 12000 Lt.
 • „Mažosios architektūros fiksavimas Kretingos rajono Imbarės ir Kūlupėnų seniūnijose“, biudžetas 6000 Lt.
 • Mokslinė konferencija ir paroda, skirta rajono įkūrimo 60-osioms metinėms paminėti, biudžetas 3000 Lt.
 • „Bažnytinio meno eksponatų restauravimas ir pristatymas visuomenei“, biudžetas 1700 Lt.
 • Etnografinė ekspedicija Kretingos rajone Kūlupėnų seniūnijoje, biudžetas 2000 Lt.