Skip to content Skip to navigation

Vykstantys pirkimai

Pateikta: 2010-05-14 06:32 (atnaujinta: 2013-10-11 15:38)

Vykstantys pirkimai

2008-11-12  Viešojo pirkimo komisijos posėdis „Dėl papildomų patalpų dažymo darbų“.

Nutarta: nupirkti papildomai patalpų remonto darbus už 7926 Lt sumą. (Viešojo pirkimo konkursas vyko 2008-09-22). 

2008-12-01 Apklausos būdu atliekamas pirkimas.

Kretingos muziejaus Kretingos dvaro parko I-ojo fontano atkūrimo darbai.

Apklausa įvyks 2008 gruodžio 8 d. 10 val.

Vokai su pasiūlymais pateikiami iki 2008-12-08 10 val. adresu Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga

Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2008-12-08 10 val.

Apklausos sąlygas galima gauti Kretingos muziejuje pas pavaduotoją ūkio reikalams R. Šleinį.

Tel. pasiteiravimui 8 445 77612 

2008-12-15 Apklausos būdu atliekamas pirkimas „Kretingos muziejaus bendrabučių patalpų remonto darbai“.

Viešojo pirkimo komisijos posėdis įvyks 2008 gruodžio 19 d. 10 val.

Vokai su pasiūlymais pateikiami iki 2008-12-19 10 val. adresu Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga

Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2008-12-19 10 val.

Apklausos sąlygas galima gauti Kretingos muziejuje pas pavaduotoją ūkio reikalams R. Šleinį.

Tel. pasiteiravimui 8 445 77612 

2008-12-19 Viešojo pirkimo komisijos posėdis „Dėl Kretingos muziejaus bendrabučių patalpų remonto darbų“.

Nutarta: nupirkti Kretingos muziejaus bendrabučių patalpų remonto darbus už 40000 Lt sumą. (Viešojo pirkimo konkursas vyko 2008-12-19). 

2009-04-01 Supaprastintas atviras konkursas „Kretingos dvaro sodybos - muziejaus (G48K1), mokyklos (G48K1), malūno (G48K8), sandėlio (G48K7) – pastatų rekonstrukcijos-restauracijos, pritaikant muziejui ir turizmui, techninio projekto parengimas bei pastatų rekonstrukcijos-restauracijos darbai“.

Dėl pirkimo dokumentų kreiptis į Kretingos muziejų, 303 kab., tel. (8~445) 77612, faksas (8~445) 77323.

Mokestis už pirkimo dokumentus – 100,00 Lt; mokestis sumokamas banke AB DnB NORD Kretingos sk., banko kodas 40100, sąsk. Nr. LT 444010041800050124.

Pasiūlymas, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, 306 kab.

Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2009 m. balandžio 14 d. 10.00 val.

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2009 m. balandžio 14 d. 10.00 val. Kretingos muziejuje, Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, 306 kab., Kretingos muziejaus Viešojo pirkimo komisijos posėdžio metu.

Išsamesnė informacija dėl pirkimo dokumentų teikiama tel. (8~445) 77612 (muziejinių procesų automatizavimo inžinierius R. Šleinys).

Skelbimas apie pirkimą išspausdintas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2009-04-01  Nr. 25 (pirkimo Nr. 74403)            

2009-06-03 Apklausos būdu atliekamas techninio projekto „Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas turizmui“ ekspertizės darbų pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2009 m. birželio 16 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2009-06-03 Apklausos būdu atliekamas projekto „Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas turizmui“ viešinimo paslaugų pirkimas.

Sutartis bus pasirašyta su mažiausia kainą pasiūliusiu tiekėju ir gavus Europos Sąjungos lėšas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. sausio 21 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2009-06-11 Pagaminti ir sumontuoti fontane akmens padą. Išrašyti ir sumontuoti akmens lentą šalia fontano. Darbai perkami apklausos būdu.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2009 m. birželio 19 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2009-06-22 Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-180 „Dėl muziejaus patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų patalpų nuomos“ Kretingos muziejus viešojo konkurso būdu išnuomoja 105,97 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Vilniaus g. 37 Kretinga. Pradinė nuomojamų patalpų 1 kv. m kaina – 5,24 Lt per mėnesį. Nuomos trukmė –  iki 2016 metų birželio 29 dienos.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia prašymus komisijai per 10 kalendorinių dienų nuo skelbimo išspausdinimo dienos. Registruotis Kretingos muziejuje (Vilniaus g. 20,  305 kab., Kretinga).

Komisijos posėdis vyks liepos mėn. 7 d. 10.00 val. Kretingos muziejuje (Vilniaus g. 20,  306 kab., Kretinga).

Kretingos muziejaus sąskaita už ilgalaikio turto nuomą Nr. LT26 4010 0418 0001 0096. DnB NORD bankas (banko kodas 40100). 

2009-07-20 Apklausos būdu atliekamas Kretingos muziejaus Kretingos dvaro parko I-ojo fontano dugno ir sienučių hidroizoliacijos darbų pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2009 m. liepos 27 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2009-07-21 Apklausos būdu atliekamas Kretingos muziejaus Kretingos dvaro parko I-ojo fontano žiedo viršutinės dalies stogelio įrengimo darbų pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2009 m. liepos 28 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2009-07-27 Apklausos būdu atliekamas techninio projekto „Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas turizmui“ techninės priežiūros vykdymo paslaugos pirkimas.

Vykdomo projekto sąmatinė darbų vertė 4.980.000 Lt. Darbai bus vykdomi 36 mėn.

Įmonė turi turėti atestuotus specialistus ir teisę teikti tokias paslaugas. Reikalingą techninę dokumentaciją galima gauti Kretingos muziejuje adresu Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga.

Pasiūlymus siųsti  aukščiau minėtu adresu arba faksu (8-445) 77323 iki 2009 m. rugpjūčio 7 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2009-07-29 Apklausos būdu atliekamas leidinio „Lazdininkų kaimas ir jo žmonės“ (32 psl. apimtis + viršelis) leidybos darbų pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2009 m. rugpjūčio 5 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2009-08-06 Apklausos būdu perkamas nešiojamas kompiuteris.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2009 m. rugpjūčio 14 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2009-08-17 Apklausos būdu atliekamas leidinio „Kretingos dvaro savininkai“ (46 psl. apimtis + viršelis) leidybos darbų pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2009 m. rugpjūčio 25 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2009-10-26 Apklausos būdu atliekamas autobuso nuomos maršrutu Kretinga-Trakai-Kretinga pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2009 m. lapkričio 3 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2010-01-05 Apklausos būdu atliekamas mobilios reagavimo grupės apsaugos paslaugos pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. sausio 18 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-01-06 Apklausos būdu atliekamas automobilio techninio aptaranavimo ir auto detalių pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. sausio 15 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-01-12 Apklausos būdu atliekamas apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos techninio aptarnavimo paslaugos pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. sausio 22 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-01-14 Apklausos būdu atliekamas valymo ir higienos priemonių pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. sausio 29 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-01-18 Apklausos būdu atliekamas kanceliarinių prekių pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. sausio 29 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-01-19 Apklausos būdu atliekamas statybinių, elektros ir santechnikos prekių bei medžiagų pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. vasario 1 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-01-20 Apklausos būdu atliekamas kompiuterinės technikos ir programinės įrangos bei techninės priežiūros ir remonto paslaugos pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. sausio 29 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-02-01 Apklausos būdu atliekamas patalpų valymo priemonių ir augalų trąšų pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. vasario 10 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-02-08 Apklausos būdu atliekamas keičiamų kilimėlių nuomos paslaugos pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. vasario 17 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-02-19 Apklausos būdu atliekamas dizaino, rėminimo, kopijavimo paslaugų pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. kovo 3 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2010-02-19 Apklausos būdu atliekamas foto prekių ir fotografijos paslaugų pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. kovo 3 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-02-19 Apklausos būdu atliekamas augalų apsaugos priemonių pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. kovo 3 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-03-01 Apklausos būdu atliekamas programinės įrangos „Finas“ ir „Alga“ tiekimo, instaliavimo ir mokymo paslaugų pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. kovo 15 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-03-08 Apklausos būdu atliekamas parko technikos techninio aptarnavimo, detalių ir remonto paslaugų pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. kovo 15 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-03-19 Apklausos būdu atliekamas gėlių pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. kovo 29 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-04-13 Apklausos būdu atliekamas skubus vienkartinis žolės pjovimo traktoriui YTX210XP  variklio užvedimo starterio pirkimas. Variklio tipas Kawasaki.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. balandžio 19 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-04-26 Apklausos būdu atliekamas knygų „Kretingos muziejus grafų Tiškevičių dvare“, „Kūlupėnų kaimas ir jo žmonės“ ir „Mažoji dailės architektūra“, lankstinuko-armonikėlės „Kretingos rajonui – 60“ bei informacinių-reklaminių atvirukų „Kretingos muziejus“ (6 temos), parengimo spaudai ir išspausdinimo paslaugų pirkimas. Apklausa įvyks 2010 m. gegužės 3 d.

Vokai su pasiūlymais pateikiami iki 2010 m. gegužės 3 d. 10 val., Kretingos muziejui adresu Vilniaus g. 20, Kretinga. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2010 m. gegužės 3 d. 10 val., Kretingos muziejuje adresu Vilniaus g. 20, Kretinga, 301 kabinete.

Apklausos sąlygas galima gauti Kretingos muziejuje, 301 kabinete, darbo dienomis (išskyrus penktadienį). Išsamesnė informacija dėl pirkimo dokumentų teikiama tel. (8-445) 77612.

2010-04-29 Apklausos būdu atliekamas domeno kretingosmuziejus.lt administravimo, t.y. serverio nuoma svetainės talpinimui ir internetinio vardo palaikymo pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. gegužės 6 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2010-05-03 Apklausos būdu atliekamas muzikinės programos, skirtos tarptautinei muziejų dienai, pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. gegužės 7 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-06-01 Apklausos būdu perkamos paslaugos mokslienei konferencijai "Kretingos rajonui - 60" - pranešimų paruošimui ir jų pristatymui. Viso 4 temos.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. birželio 3 d.

Dėl pranešimų temų ir išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2010-06-01 Apklausos būdu perkama paslauga įdiegti naują antivirusinę programą operacinei sistemai "Windows" keturioms darbo vietoms.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. burželio 10 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2010-06-15 Apklausos būdu perkama autobuso nuomos paslauga maršrutu Kretinga-Priekulė-Mingės kaimas-Kretinga 35 keleiviams.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. liepos 7 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-06-18 Apklausos būdu perkamos paslaugos Kretingos dvaro sodybos pastato G48K9 reikšmingumo nustatymui (nekilnojamųjų kultūros vertybių autentiškumo atskleidimas) - nustatant objekto, jo teritorijos, vietovės, jų dalių ir elementų vertingųjų savybių gausą bei kompleksiškumą etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriais.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. liepos 5 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2010-06-28 Apklausos būdu perkama paslauga dėl laivos nuomos (iki 40 vietų), 35 žmonių pamaitinimo žuviene bei 7 kg. rūkytos žuvies pirkimo.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. liepos 9 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2010-06-28 Apklausos būdu perkame Kretingos parko gėlynų apsodinimui 600 vnt. salvijų.  

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. liepos 2 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 682 06702 į gamtos skyrių vedėją Stasę Dvarionienę. 

2010-06-28 Apklausos būdu perkamos paslaugos mokslienei konferencijai "Kretingos muziejus grafų Tiškevičių dvare" - pranešimų paruošimui ir jų pristatymui. Viso 2 temos.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. liepos 1 d.

Dėl pranešimų temų ir išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį. 

2010-06-28 Apklausos būdu perkami žaibolaidžių kontūrų varžų matavimo, fontano elektros įrangos izoliacijos varžos matavimo paslaugos. Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos  muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. liepos 5 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2010-08-02 Apklausos būdu perkamas daugiafunkcinis lazerinis aparatas (spausdintuvas, skeneris, kopijuoklis) ir skeneris.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. rugpjūčio 10 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2010-09-06 Apklausos būdu perkamos viešbučio paslaugos apgyvendinti 1 asmenį nuo 2010-09-13 iki 2010-09-18 imtinai.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. rugsėjo 11 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2010-10-11 Apklausos būdu perkama gesintuvų techninio aptarnavimo paslauga. Gesituvai  AG-5 - 10 vnt., AG-2 - 4 vnt., MG-4 - 4 vnt.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. spalio 18 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2010-10-15 Apklausos būdu perkama tabernakulio GEK 1485 konservavimo-restauravimo sudijos parengimo paslauga.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. spalio 22 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2010-11-05 Apklausos būdu perkama puskombinezonio su švarku siuvimo paslauga (4 vnt.).

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. lapkričio 15 d.

Dėl išsamesnės informacijos 

2010-11-29 Apklausos būdu perkamos sulankstomos metalinės kėdės 42 vnt. 

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m. gruodžio 6 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2010-11-29 Apklausos būdu perkamas stacionarus kompiuteris ir monitorius su atitinkamomis programomis. 

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2010 m.  gruodžio 6 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2010-11-29 Apklausos būdu perkami foto rėmeliai su 15" monitoriumi ir USB jungtimi. 

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki gruodžio 2010 m.  gruodžio 7 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2010-11-29 Apklausos būdu perkama paslauga dėl dekoratyvinio plakato ir emblemos sukūrimo.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki gruodžio 2010 m.  gruodžio 6 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2010-12-15 Apklausos būdu atliekamas pirkimas

Malūno ir mokyklos ekspozicinės įrangos pirkimas

Prašome pateikti pasiūlymus apklausos būdu atliekamame malūno ir mokyklos ekspozicinės įrangos pirkime.

Apklausa įvyks 2010 m. gruodžio 27 d. 10.00 val. Kretingos muziejuje, adresu Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, 306 kab.

Vokai su pasiūlymais pateikiami iki 2010 m. gruodžio 27 d. 10.00 val. Kretingos muziejuje, adresu Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, 306 kab.

Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2010 m. gruodžio 27 d. 10.00 val. Kretingos muziejuje, adresu Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, 306 kab.

Pirkimo dokumentai pateikiami Kretingos muziejuje, Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, 301 kab.

Išsamesnę informaciją dėl pirkimo dokumentų ir ekspozicinės įrangos techninių reikalavimų teikia muziejinių procesų automatizavimo inžinierius Robertas Šleinys tel. (8-445) 77612 ir Etnografijos skyriaus vedėja Nijolė Vasiliauskienė tel. (8-445) 79039.

2010-12-20 Apklausos būdu atliekamas projekto "Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas turizmui"nenumatytų darbų pirkimas (iš vieno tiekėjo).

Prašome pateikti pasiūlymus apklausos būdu atliekamame nenumatų darbų pirkime.

Apklausa įvyks 2010 m. gruodžio 30 d. 10.00 val. Kretingos muziejuje, adresu Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, 306 kab.

Vokai su pasiūlymais pateikiami iki 2010 m. gruodžio 30 d. 10.00 val. Kretingos muziejuje, adresu Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, 306 kab.

Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2010 m. gruodžio 30 d. 10.00 val. Kretingos muziejuje, adresu Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, 306 kab.

Pirkimo dokumentai pateikiami Kretingos muziejuje, Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, 301 kab.

Išsamesnę informaciją dėl pirkimo dokumentų ir ekspozicinės įrangos techninių reikalavimų teikia muziejinių procesų automatizavimo inžinierius Robertas Šleinys tel. (8-445) 77612.                                                                                         

 2011-01-06 Paskelbtas informacinis pranešimas apie sprendimą pirkti "Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas turizmui" nenumatytus darbus iš UAB "Pamario restauratorius".  

2011-02-15 Apklausos būdu perkami metaliniai stelažai.

Apklausa įvyks 2011 m. vasario 24 d. 

Vokai su pasiūlymais pateikiami iki 2011 m. vasario 24 d. 10.00 val. adresu Vilniaus g. 20,k LT-97104 Kretinga 306 kab.

Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2011 m. vasario 24 d. 10.00 val. Kretingos muziejuje, Vilniaus g. 20, 306 kab.

Pirkimo dokumentai pateikiami Kretingos muziejuje, Vilniaus g. 20, Kretinga, 301 kab. ir Kretingos muziejaus interneto svetainėje adresu www.kretingosmuziejus.lt.

Išsamesnę informaciją dėl pirkimo dokumentų teikia Robertas Šleinys, muziejinių procesų automatizavimo inžinierius, tel. (8-445) 77612.

2011-03-03 Apklausos būdu atliekamas lankstinukų (A4 formatas, 500 vnt.) ir plakatų (A2 formatas, 200 vnt.) spausdinimo paslaugų pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2011 m. kovo 10 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8-445) 79039 į Nijolę Vasiliauskienę, Etnografijos skyriaus vedėją. 

2011-03-25 Apklausos būdu (iš vieno tiekėjo) atliekamas nenumatytų darbų muziejaus pastate pirkimas (parodinės salės įrengimas, šildomų lietlovių įrengimas).

Prašome dalyvauti apklausos būdu atliekamų nenumatytų darbų muziejaus pastate pirkime (parodinės salės įrengimas, šildomų lietlovių įrengimas).   

Apklausa įvyks 2011 m. balandžio 7 d. 10.00 val. Kretingos muziejuje, adresu Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, 306 kab.

Vokai su pasiūlymais pateikiami iki 2011 m. balandžio 7 d. 10.00 val. Kretingos muziejuje, adresu Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, 306 kab.

Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2010 m. balandžio 7 d. 10.00 val. Kretingos muziejuje, adresu Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, 306 kab.

Išsamesnę informaciją dėl darbų ir pirkimo dokumentų teikia muziejinių procesų automatizavimo inžinierius Robertas Šleinys tel. (8-445) 77612.

Apklausos būdu atliekamų nenumatytų darbų muziejaus pastate pirkimo sąlygos

2011-03-23 Apklausos būdu atliekamas kasos aparatų įrangos (2 vnt.) aptarnavimo, priežiūros ir remonto paslaugos pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2011 m. kovo 31 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2011-03-28 Apklausos būdu atliekamas informacinio stendo 770 x 1760 mm, projektavimo, gamybos ir montavimo pirkimas.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2011 m.  balandžio 7 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. 8 616 83557 į inžinierių Robertą Šleinį.

2011-05-02 Apklausos būdu atliekamas Antano Barasos poezijos knygutės "Pabūk šalia manęs" leidybos paslaugų pirkimas. Knygutės apimtis 53 lapai, 300 vnt. 

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2011 m.  gegužės 11 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. (8-445) 77323 į inžinierių Robertą Šleinį.

2011-05-02 Apklausos būdu atliekamas "Kretingos muziejaus pėsčiųjų takų muziejaus teritorijoje, liepto tarp tvenkinių taisymas (remontas) pirkimas.

Prašome dalyvauti apklausos būdu atliekamame „Kretingos muziejaus pėsčiųjų takams muziejaus teritorijoje, lieptui tarp tvenkinių taisyti (remontuoti)“ pirkime.

Pirkimo objektas - Kretingos muziejaus pėsčiųjų takų muziejaus teritorijoje, liepto tarp tvenkinių taisymas (remontavimas) ir techninio projekto parengimas šiems darbams pagal duotą projektinę užduotį.

Tvarkomi infrastruktūros elementai yra registruotos nekilnojamosios kultūros vertybės, Kretingos dvaro sodybos, unikalus KVR kodas 318 (buvęs kodas G48K), kuri pripažinta saugoti  viešajam pažinimui ir naudojimui. Viso komplekso apsauga reglamentuojama LR Nekilnojamojo kultūros paveldo reglamentu (patvirtintas 2004-06-07 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-143).

Rengiant takų, liepto ir laiptų remonto projektą, vadovautis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 17, 19, 23 str. (Žin. 2004, Nr. 153-5571), Kretingos dvaro sodybos apsaugos reglamento (patvirtintas 2004-06-07 LR Kultūros ministro įsakymu nr. ĮV-143), pagrindiniu kultūros vertybės dosjė – Kretingos dvaro sodybos unikalus KVR kodas 318, bei pateiktais projektiniais pasiūlymais.

Dalyvis turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti ir turėti galiojančius Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos išduotus atitinkamus kvalifikacijos atestatus. 

Apklausa įvyks 2011 m. rugpjūčio 11 d. 10.00 val. Kretingos muziejuje, adresu Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, 103 kab. 

Vokai su pasiūlymais pateikiami iki 2011 m. rugpjūčio 11 d. 10.00 val. Kretingos muziejuje, adresu Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, 103 kab.

Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2011 m. rugpjūčio 11 d. 10.00 val. Kretingos muziejuje, adresu Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, 103 kab.

Apklausos sąlygos ir projektinė užduotis Jums bus pateikta Kretingos muziejuje, adresu Vilniaus g. 20, Kretinga, 103 kab.

Išsamesnę informaciją dėl darbų ir pirkimo dokumentų teikia Viešųjų pirkimų komisija tel. (8-445) 77612.

2011-09-19 Apklausos būdu atliekamas brošiūros Erlėnų, Laivių, Nasrėnų ir Reketės kaimų vardo pirmojo paminėjimo 500 metinėms pažymėti spausdinimo paslaugų pirkimas. Apimtis 24 psl. su viršeliu, tiražas 250 vnt.

Pasiūlymus pateikti adresu: Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104, Kretinga, arba faksu (8-445) 77323 iki 2011 m. rugsėjo 29 d.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis aukščiau minėtu adresu arba tel. (8-445) 79039 į Julių Kanarską, Istorijos skyriaus vedėją. 

2011-11-18 Supaprastinto atviro konkurso būdu atliekamas projekto „Tradicinių Amatų centro įkūrimas“ Nr. 3KA-KL-11-1-005940-PR001 techninio projekto paruošimo, projekto vykdymo priežiūros ir rekonstravimo-restauravimo darbų pirkimas.

Konkursinė medžiaga ir pasiūlymų teikimimo terminai skelbiami CVP IS.

2011-12-28 Supaprastinto atviro konkurso būdu atliekamas „Kretingos dvaro sodybos paminklinio pastato – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui“ techninio projekto paruošimo, projekto vykdymo priežiūros, kapitalinio remonto, kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų pirkimas.

Konkursinė medžiaga ir pasiūlymų teikimimo terminai skelbiami CVP IS.

2012-05-09 Paskelbtas Informacinis pranešimas apie apklausos būdu atliekamą vykdomo projekto "Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastataų renovacija ir pritaikymas turizmui" nenumatytų darbų mokyklos pastate iš rangovo lėšų (žiemos sodo šiaurinės dalies aliuminių vitrinų rėmų su stiklo paketais keitimas, kompleksinių elektros įrenginių ekspozicinėse salėse keitimas, tranzitinės spintos lauko kabelio pajungimui keitimas, lauko videokamerų montavimas, pirkimą, kreipiantis į rangovą ir ketinimą su juo sudaryti sutartį.

2012-05-09 Paskelbtas informacinis pranešimas apie apklausos būdu atliekamą vykdomo projekto "Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas turizmui" nenumatytų darbų mokyklos pastate iš Užsakovo rezervo (durų įstatomų spynų pakeitimas, centrinio įėjimo laiptų ir betoninio pagrindo betonavimas, paveikslų kabinimo sistemos montavimas) pirkimą, kreipiantis į rangovą ir ketinimą su juo sudaryti sutartį.

2012-05-28 Apklausos būdu atliekamas projekto "Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas turizmui" archeologinės ekspozicinės įrangos su apšvietimu ir foto tapetų keitimo pirkimas, kreipiantis į vieną tiekėją. Vokai su pasiūlymais pateikiami iki 2012-06-07 10.00 val., adresu Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20, Kretinga, F105 kab. Išsamesnė informaciją teikia Robertas Šleinys, tel. (8-445) 77612.

2013-02-05 Atliekamas mažos vertės pirkimas apklausos būdu "Projekto "Tradicinių amatų centro įkūrimas" baldų pirkimas". Apklausa įvyks 2013 m. vasario 11 d. 10.00 val., adresu Kretingosmuziejus, Vilniaus g. 20, LT-97104 Kretinga, 312 kab. Išsamesnė informacija dėl pirkimo dokumentų teikiama tel. (8-445).