Skip to content Skip to navigation

Dingusios skulptūros pėdsakais

Dingusios skulptūros pėdsakais

Pateikta: 2020-05-26 13:11 (atnaujinta: 2020-05-26 15:21)
Pirmąsias žinias apie Lietuvos gotikinę skulptūrą 1930 m. mums pateikė menotyrininkas Paulius Galaunė. Jis mini vienintelę jam žinomą gotikinę XVII amžiaus skulptūrą „Prisikėlęs Kristus“, buvusią Kretingos katalikų bažnyčioje.
 
Apie šią skulptūrą menotyrininkė Marija Matušakaitė savo knygoje „Lietuvos skulptūra iki XVII a. vidurio“ (2007) rašo: „Labai gero meistro išdrožta į dešinę palinkusi figūra įgavo XVI a. pradžiai būdingą atlašų torsą ir tvirtai rėmėsi, kaip rodo senos nuotraukos, basomis kojomis į žemę. Kairėn pasukta galva teikė Kristui lankstų siluetą, apibrėžtą švelniai banguota linija. Į viršų pakelta jo dešinė laimino dviem vėliau prarastais pirštais, o kairėje, spaudžiančioje prie korpuso jį supančios kapos kraštą, turėjo būti įdėta vėliavėlė [...] Kretingos bažnyčios skulptūroje taikyta kompozicinė schema su Kristaus torsą iš visų pusių gaubiančiu apsiaustu buvo populiari gotikinėje dailėje ir aptinkama tiek grafikos ir tapybos, tiek skulptūros darbuose.“ Ji mano, kad skulptūra turėjo būti atvežta iš Vakarų Europos į Kretingos bažnyčią, nors ji galėjo atsirasti Lietuvoje ir anksčiau. 
 
Kretingoje ši skulptūra buvo saugoma iki 1928 metų, vėliau padovanota generolui Vladui Nagevičiui. Generolui V. Nagevičiui pasitraukus į Vakarus, skulptūra dingo. Tik XX amžiaus devinto dešimtmečio pradžioje kunigui R. Mikutavičiui skulptūrą atnešė parapijietis. Skulptūra buvo gana blogo stovio. Ją 1997 metais restauravo aukščiausios kategorijos restauratorius Juozas Šiaulys.
 
Žuvus kunigui R. Mikutavičiui, skulptūra vėl dingo. Dar kartą ji pasirodė per kunigo R. Mikutavičiaus laidotuves. 2007 m. Marija Matušakaitė viename interviu pasakojo: „...per kunigo laidotuves pamačiau ją prie karsto. Apsidžiaugiau, pradėjau ieškoti, bet nesėkmingai.[...]. Vėliau pasklido gandai, kad ji parduota, atsidūrusi privačiose rankose ir yra neprieinama“. 
 
2000 metais prieštaringos reputacijos verslininkas Juozas Edvardas Petraitis skulptūrą „Prisikėlęs Kristus“ nusipirko iš kunigo R. Mikutavičiaus sesers, išvežė į Daniją ir ją pardavė. J. E. Petraitis kaltinamas iš Lietuvos kontrabanda išgabenęs XVI amžiaus antikvarinę skulptūrą, įvertintą ketvirčiu milijono litų. Vėliau ši skulptūra buvo pateikta Danijos aukciono namams „Bruun Rasmussen“. Beveik 500 metų senumo 83 cm aukščio auksuotą medinę skulptūrą įsigijo Austrijos pilietis. 
 
2010 metais Lietuvos aukščiausios kategorijos restauratorius, ekspertas Arūnas Bėkšta rado skulptūrą Austrijoje. Ekspertizės rašte jis rašė: „LR Kultūros ministerijos įgaliotas (2010 m. rugsėjo 16 d. Nr.Į-51), Vienoje, antikvariate „Kunsthandel Reinhold Hofstätter e.U.“ Bräunerstrasse 12, apžiūrėjau skulptūrą „Prisikėlęs Kristus“. Apžiūrėjimo tikslas buvo nustatyti, ar šiame antikvariate esanti skulptūra yra ta pati, kuri buvo kun. Ričardo Mikutavičiaus kolekcijoje ir buvo restauruota P. Gudyno restauravimo centre.[...] Galima tvirtinti, kad skulptūra „Prisikėlęs Kristus“ Vienos antikvariate yra ta pati, kuri buvo restauruota P. Gudyno restauravimo centre“.
 
Gal būt, ši skulptūra kada nors sugrįš į Kretingą.
 
Danutė ŠORIENĖ
liustracijos iš LDM Prano Gudyno restauravimo centro archyvo