Skip to content Skip to navigation

Pristatė parodą apie karo gydytojus

Pristatė parodą apie karo gydytojus

Pateikta: 2019-02-21 15:42 (atnaujinta: 2020-03-28 10:34)
Kretingos muziejaus parodų salėse Vasario 16-osios išvakarėse atidaryta paroda „Karo gydytojų auka Nepriklausomybei“. Ją pristatė pats autorius Vilius Kavaliauskas – žurnalistas, kolekcininkas, sukaupęs vertingą Baltijos šalių valstybinių apdovanojimų kolekciją, taip pat kolekcijas „Vyties Kryžiaus kavalieriai 1918–1940“, „Lietuvos bažnyčios regalijos“ ir kt.
 
„Šiandien atidarome išskirtinę parodą, kurioje pasakojama apie išskirtinius žmones, o ją pristato išskirtinis autorius Vilius Kavaliauskas. Kol bus tokių Lietuvos patriotų, meilę savo šaliai rodančių ne žodžiais, o konkrečiais darbais, tol Lietuva gyvuos“, – už Lietuvos valstybės atkūrimo 101-ųjų metinių proga surengtą parodą V. Kavaliauskui dėkojo Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė.
 
Ji pasidžiaugė, kad tarp karo gydytojų, apie kuriuos pasakojama parodoje, yra ir kretingiškis Vladas Nagevičius. Jis buvo pirmasis Lietuvos kariuomenės karo gydytojas, vadovavo Karo sanitarijos tarnybai, įkūrė Sanitarijos puskarininkių mokyklą, Aukštuosius karo sanitarijos kursus.
 
Vieninteliu ir aukščiausiu to meto valstybės apdovanojimu – Vyties Kryžiumi – buvo apdovanoti keturiolika karo gydytojų: Vladas Nagevičius (1880–1954), Juozas Ūsas (1890–1950), Linas Janulionis (1888–1940), Antanas Starkus (1901–1975), Kazys Oželis, pirmasis karo ligoninės vyr. gydytojas (1886–1960), Kristupas Gudaitis (1894–1972), Jonas Brundza (1890–1927), Vincas Kanauka (1893–1968), Petras Radzvickas (1864–1931), Borisas Strasburgas (1887–1944), Antanas Petraitis (1894–1954), Vladas Ingelevičius (1889–1985), gailestingoji sesuo Ona Čebelytė (1894–1972).
 
Už prasmingą parodą V. Kavaliauskui taip pat dėkojo Seimo narys Antanas Vinkus, Kretingos savivaldybės meras Juozas Mažeika, Savivaldybės tarybos Švietimo komiteto pirmininkė Jūratė Sofija Laučiūtė, kuri prisipažino, jog jai ši paroda – asmeniškai itin brangi. „Su Vladu Nagevičiumi turime labai daug bendro – abu žemaičiai, abu mokėmės Sankt Peterburge, jis kartu su parodoje taip pat pristatomais karo gydytojais Vladu Ingelevičiumi ir Kaziu Oželiu įkūrė Karo medicinos akademijos lietuvių medikų korporaciją, kurios tikslas buvo išsaugoti lietuvybę ir tautinę kultūrą, o aš savo laiku buvau atkurtos Lietuvių kultūros draugijos pirmininkė. Dėkoju visiems, suteikusiems galimybę pamatyti šią parodą Kretingoje“, – kalbėjo J. S. Laučiūtė.
 
Parodą parengė Vyčio paramos fondas, vykdantis istorinės atminties projektus. Fondo pirmininkas, dim. brigados generolas Česlovas Jezerskas parodos anotacijoje sako, kad prieš šimtą metų, kai į miestelių aikštes rinkosi pirmieji savanoriai, netrukus trauksiantys į kovą prieš bolševikus, bermontininkus, lenkus, jaunai valstybei reikėjo aprūpinti juos ne tik uniformomis, ginklais, bet ir maistu bei sanitarinėmis priemonėmis. Skubiai sukurta Lietuvos kariuomenės sanitarijos valdyba išgelbėjo nuo mirties ne vieną šimtą vyrų. Karo gydytojų žygdarbis šiame kare buvo ne ką mažesnis už karvedžių.
 
Generolo Stasio Raštikio duomenimis, nepriklausomybės kare fronte žuvo 1,444 karių, o drauge su mirusiais nuo įvairių ligų netekome 4,256 kovotojų. Kautynėse su priešais buvo sužeisti 93 karininkai, 2,438 kareiviai ir 146 šauliai bei partizanai. Karo invalidais liko 154 karininkai bei kareiviai.
 
Parodos istoriniai portretai – iš unikalaus Viliaus Kavaliausko rinkinio, pasiūlyto kaip dovana Lietuvos valstybei. Ji skiriama Lietuvos kariuomenės šimtmečiui.
 
Paroda „Karo gydytojų auka Nepriklausomybei“ Kretingos muziejuje veiks iki kovo 1 dienos.
 
Parodos atidarymo nuotraukų galerija.
 
Laima STONKUVIENĖ,
„šVYTURYS“, 2019-02-20