Skip to content Skip to navigation

Muziejaus taryba

Pateikta: 2010-02-26 07:56 (atnaujinta: 2021-07-29 09:33)

Kretingos muziejaus taryba

  • Vida Kanapkienė – Kretingos muziejaus direktorė, pirmininkė
  • Julius Kanarskas – Kretingos muziejaus direktoriaus pavaduotojas muziejininystei, pirmininkės pavaduotojas
  • Jurgita Tertelienė – Kretingos muziejaus Gamtos skyriaus vedėja, sekretorė
  • Romualdas Jablonskis- Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys
  • Vaidas Kuprelis – Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys
  • Juozapas Marija Žukauskas OFM – Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas
  • Vitalija Vitkauskienė – UAB „Pajūrio naujienos“ direktorė