Skip to content Skip to navigation

Biudžeto suvestinė

Pateikta: 2010-08-08 11:56 (atnaujinta: 2021-10-08 10:12)

2021 m. III ketv. biudžeto suvestinė: I dalisII dalis

2021 m. I pusm. biudžeto suvestinė: I dalisII dalisaiškinamasis raštas

2021 m. I ketv. biudžeto suvestinė

2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 010

2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 008

2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 252 (Aiškinamasis raštas)

2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 250 (Aiškinamasis raštas)

2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 241 (Aiškinamasis raštas)

2020 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 240 (Aiškinamasis raštas)

2019 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 010 (Aiškinamasis raštas)

2019 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 008 (Aiškinamasis raštas)

2018 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 0015 (Aiškinamasis raštas)

2018 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 0014 (Aiškinamasis raštas)

2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 018 (Aiškinamasis raštas)

2017 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita V-3 017 (Aiškinamasis raštas)

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-06-30 (Aiškinamasis raštas už 2017-06-30)

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. III ketv. (Aiškinamasis raštas už 2015 m. III ketv.)

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. II ketv. (Aiškinamasis raštas už 2015 m. II ketv.)

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. I ketv. (Aiškinamasis raštas už 2015 m. I ketv.)

Veiklos rezultatų ataskaita už 2014 m. (Aiškinamasis raštas už 2014 m.)

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m.